Begeleiding
& advies

Herken je dit?

Ik heb behoefte aan praktische ondersteuning en zoek iemand die me kan begeleiden en coachen op de werkvloer.

Het lukt ons onvoldoende om te komen tot een gezamenlijke visie, aanbod en doorgaande lijn.

Ik wil me verder ontwikkelen als intern begeleider en ben op zoek naar iemand die me hierbij kan begeleiden.

We hebben veel zorgleerlingen binnen de school en lopen vast in het bieden van passend onderwijs.

Een goed begeleidings­traject stelt je in staat om

de uitdagingen zelf aan te gaan, nu en in de toekomst

Wij bieden begeleidings- en adviestrajecten voor de professional, het team en de organisatie gericht op professioneel handelen, onderwijsontwikkeling en zorg.

Wij investeren graag, samen met jou, in duurzame verandering. Tijdens onze trajecten gaan we samen in gesprek om te onderzoeken waar de sleutel tot verandering zit. Wij nemen onze expertise mee, maar zijn vooral coach, sparringpartner en critical friend. We vragen door, luisteren en sluiten aan bij de context. Samen zoeken we naar interventies en handelingsalternatieven die passend zijn voor de leerling, de professional en de organisatie.

Werkwijze

 • Intakegesprek: We onderzoeken de ondersteunings-/ ontwikkelvraag, formuleren de veranderwens en stemmen af welke vorm begeleiding passend is.

 • Wij vertalen dit in een passend trajectvoorstel en offerte.

 • Tijdens de volgende afspraak maken we samen een plan van aanpak, formuleren doelen, en maken concrete afspraken. 

 • Tussentijds evalueren en reflecteren we of we de juiste weg bewandelen richting het geschetste perspectief.

 • We sluiten het traject af met een eindgesprek waarbij we het traject, de samenwerking, en de doelen evalueren, de resultaten vastleggen en borgen.

Wil je een advies- of begeleidingstraject verder met ons verkennen? Plan dan een gesprek in.

Zorg en passend onderwijs

We zijn breed inzetbaar voor vraagstukken rond passend onderwijs. Zowel op leerling- school- en bestuursniveau. Een aantal voorbeelden:

 • consultatie en advies rond een leerling of groep

 • opzetten en borging van de zorgstructuur

 • verbetertraject basisondersteuning

 • opzetten expertise punt passend onderwijs op bestuursniveau

Coaching on the job/ traineeship

Naast individuele coaching bieden we verschillende vormen van coaching op de werkvloer zoals:

 • maatwerk ondersteuning in de eerste 100 dagen voor een startende directeur

 • opleidingstraject voor startend directeur door middel van traineeship

 • coaching voor de leerkracht gericht op klassenmanagement

 • ondersteuning op maat voor de intern begeleider

Verander- en ontwikkeltrajecten

Wij bieden trajecten gericht op visie, teamcultuur en onderwijskwaliteit bijvoorbeeld:

 • traject gericht op visie en doorgaande lijn onderbouw

 • teamtraject gericht op kwaliteitsverbetering

 • borgen van pedagogisch en didactisch handelen

 • MT-traject gericht op structuur in de schoolorganisatie

 • Begeleidingstraject IKC ontwikkeling

Klantervaring

Anne Molenaar

Een doorgaande lijn van groep 1/2 naar groep 3, dat was onze ontwikkelvraag. Waar zitten kansen en mogelijkheden om dit te verbeteren? Christianne is met ons in gesprek gegaan en heeft ons een jaar lang ondersteuning gegeven. Door haar passie voor het jonge kind, kennis over rijping bij kleuters, over het aanvankelijk leesproces en haar ervaringen in het basisonderwijs, wist ze aan te sluiten bij onze zone van naaste ontwikkeling. Ondertussen werkte ze aan onze teamvaardigheden, waardoor we gemotiveerd verder kunnen gaan met elkaar. Christianne stemt goed af met de organisatie, komt afspraken na en heeft veel professionele kennis die ze inbrengt. Wij hebben een leerzaam traject gehad in de onderbouw, waarbij ze gebruik maakte van diverse werkvormen en zelf ideeën aandraagt.

Anne Molenaar

Onderbouwcoördinator

1/

Jessica bouw

Als directeur van een kindcentrum heb ik een aantal jaar mogen samenwerken met Popke als interim intern begeleider. Wij hadden een gecompliceerde casus waar Popke een leidende rol pakte. Vanuit contacten met verschillende partijen buiten onze regio kregen wij het voor elkaar om een leerling op een passende plek te krijgen voor zijn ontwikkeling. Hij is een harde werker, enorm betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen, ouders en collega’s. 

Jessica bouw

2/

Ilse ten Heuw

Popke heeft mij in mijn startende periode als intern begeleider gecoacht. Hij kwam wekelijks bij me langs en hielp me met lastige casussen, prioriteren en overzicht te krijgen. Hij heeft me geleerd om schema’s te maken en doelen te stellen voor de schoolontwikkeling. Wat ik enorm waardeer aan de manier van zijn coaching is dat hij samen met jou onderzoekt naar wat voor IB’er jij nou bent. Daarin laat hij je echt in je waarde. Door positieve feedback zet hij je in je kracht en geeft hij je vertrouwen. In het jaar dat ik met Popke heb mogen samenwerken heb ik me enorm ontwikkelt.  

Ilse ten Heuw

3/

Plan een
adviesgesprek in

Vragen? Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Christianne.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!