Coaching & supervisie

Herken je dit?

Ik heb verschillende rollen en verantwoordelijkheden en ben aan het zoeken hoe hiermee om te gaan.

Ik werk hard, mis de passie, ik heb last van werkdruk en ervaar stress. Ik wil meer werken vanuit mijn hart.

Ik heb het gevoel dat ik stil sta, ben op zoek naar een uitdaging en wil graag groeien in mijn professionele ontwikkeling

Een coachingstraject brengt je dichter bij jezelf

en maakt je krachtiger in je vak

We bieden verschillende vormen van coaching en supervisie voor professionals binnen het onderwijs. Daarnaast bieden we intervisie.

Wil je groeien en ontwikkelen als professional, je kwaliteit vergroten, nog beter samenwerken en met plezier je vak uitoefenen? Dan kan een supervisie- of coachingstraject je hierin ondersteunen. Bij Verta Onderwijsadvies dagen we je uit om te leren vanuit je werkervaringen en hierin nieuwe stappen te maken. Een weg van bewustwording en reflectie naar een ander, nieuw perspectief. Een perspectief dat beweging brengt in je persoonlijke, professionele ontwikkeling maar ook als hefboom werkt naar de leerlingen en schoolorganisatie.

Werkwijze

  • We starten met een intake, waarin we onderzoeken welke vorm, coaching of supervisie, bij jou past.

  • We maken samen een plan, formuleren je leervragen en maken concrete afspraken.

  • We gaan uit van je kwaliteiten en zoeken samen naar ontwikkelkansen waarvan jij in beweging komt

  • We werken met verschillende methodieken en werkvormen. Deze stemmen we af op jouw leerstijl, passend bij jouw leervraag.

  • We plannen verschillende evaluatie- en reflectiemomenten in om goed afgestemd te blijven op jouw behoefte

Coaching

Bij coaching staat jouw leer- ontwikkelvraag centraal. Een coachtraject is altijd maatwerk. We stemmen bij de intake af hoelang het traject duurt, wanneer en waar we elkaar ontmoeten, bij jou op school of op onze locatie.

Binnen de coaching maken we gebruik van verschillende methodieken en interventies. 

Wij bieden ook coaching on the job voor leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. 

Supervisie

Supervisie is een leertraject waarbij het gaat over jouw persoonlijke-, professionele ontwikkeling. Tijdens dit traject zijn je werkervaringen het leermateriaal. Je onderzoekt onderliggende overtuigingen en patronen en ontwikkelt handelingsalternatieven die je in de praktijk toepast. Doordat je continu reflecteert gedurende dit proces, ontstaat er een duurzame verandering in je professioneel handelen en werk je aan je professionele identiteit. 

Een individueel supervisietraject bestaat uit 10 bijeenkomsten van 75 minuten.

Klantervaring

Renate van den Broek

Door de supervisie leerde ik mijn sterke kanten in te zien, waardoor ik deze nog beter in kan zetten. Daarnaast werd ik me bewust van mijn valkuilen. Ik leerde onderscheid aan te brengen tussen de gevoelde betrokkenheid en het hebben van de verantwoordelijkheid.

Terugkijkend op het traject zie ik dat het me tijd heeft opgeleverd. Ik ben nu nog beter in staat om stil te staan bij wat er nodig is en wat ik hierin te brengen heb.

Christianne straalt rust en vertrouwen uit. Ze durft de ruimte er te laten zijn tijdens de gesprekken en zet verschillende werkvormen in.

Renate van den Broek

Intern begeleider

1/

Imke Bokschoten

De supervisie is voor mij een waardevolle en verrijkende ervaring is geweest. Juist door de respectvolle en professionele manier waarop Christianne dit hele proces begeleidde. 

Wat ik vooral waardevol vond aan supervisie, is dat ik mijzelf beter heb leren kennen. Ik mocht over mijzelf praten, iets wat ik voorheen niet zoveel deed. Door het hardop reflecteren op mijn professionele handelen en het verkennen van mijn drijfveren, waarden en overtuigingen, heb ik meer inzicht gekregen in wie ik ben als professional en hoe ik dit wil uitdragen naar mijn collega’s. Dit heeft mijn zelfvertrouwen vergroot en heeft me geholpen om bewuste keuzes te maken in mijn werk. 


Imke Bokschoten

Leerkracht

2/

Plan een
adviesgesprek in

Wil je meer informatie of een kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met Christianne.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!