Een goede begeleiding voorkomt uitval

Er is al veel geschreven, onderzocht en ontwikkelt om de uitval van startende de leerkrachten te voorkomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede begeleiding tijdens de eerste drie jaar het zelfvertrouwen en welbevinden van de startende leerkracht versterkt en uitval voorkomt. Coaching en begeleiding helpen de leerkracht zich te ontwikkelen, groeien in het vak en te blijven werken met plezier.

Begeleiding op verschillende niveaus

Belangrijk is dat deze begeleiding op verschillende niveaus plaatsvindt. De startende leerkracht maakt verschillende fases door in zijn ontwikkeling en loopt tegen diverse vraagstukken aan. Naast alles wat te maken heeft met het lesgeven en samenwerken met collega’s, is er ook de schoolorganisatie en heeft de leerkracht te maken met ouders. Dit vraagt om begeleiding op de volgende gebieden:

  • schoolenculturatie: wegwijs worden binnen de school
  • werkdrukreductie: lesgebonden taken verminderen en opbouwen naar mogelijkheden
  • begeleiden in de klas: gericht op het pedagogische en didactisch handelen
  • professionele ontwikkeling: wie ben je en hoe ontwikkel je als professional
  • reflectie: de leerkracht ontwikkelt het vermogen om te reflecteren op werkervaringen en professioneel handelen

Begeleiding op maat

Wij geloven in begeleiding op maat. Belangrijk hierbij is dat er een veilige ruimte is om te ontwikkelen en dat er wordt aangesloten bij waar de leerkracht aan toe is. Bij Verta Onderwijsadvies werken we met dat wat er al is. We gaan uit van kwaliteiten en groeikracht. Samen met de leerkracht gaan we op zoek naar ontwikkelkansen en onderzoeken we welke vorm van begeleiding het beste aansluit.

De begeleiding van de startende leerkracht 
verdient een unieke aanpak
Maatwerk is onze standaard

Wij bieden begeleiding voor de startende leerkracht op verschillende niveaus:

Coaching

Wij bieden coaching gericht op het pedagogisch en didactisch handelen en het omgaan met werkdruk. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Bijvoorbeeld: oplossingsgericht coachen, coaching on the job en co-teaching. Daarnaast bieden we coaching gericht op de ontwikkeling van de professionele identiteit.

Supervisie

Supervisie is een traject 10 bijeenkomsten. Het biedt de mogelijkheid om te leren vanuit werkervaringen en richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over waarden, kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast worden onderliggende patronen en overtuigingen onderzocht. De leerkracht leert reflecteren op werkervaringen en onderzoekt en ontwikkelt handelingsalternatieven.

Intervisie

Het leren van en met elkaar, het geven en ontvangen van feedback en het delen van ervaringen binnen een intervisiegroep is stimulerend voor de ontwikkeling van de startende leerkracht. Wij bieden begeleiding voor intervisiegroepen van startende leerkrachten binnen een bestuur of samenwerkingsverband.

Strippenkaart

Daarnaast is het mogelijk om de verschillende vormen van begeleiding na of naast elkaar te volgen. Zo kan de leerkracht tijdens een een intervisie- of supervisietraject een aantal keer coaching on the job plannen. Hiervoor werken we met een strippenkaart. Het voordeel hiervan is dat deze begeleiding ingezet wordt wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij concrete vraagstukken waardoor het leereffect groter wordt. Enkele voorbeelden:

  • vragen rond het bieden van een passende aanpak van zorgleerlingen
  • klassemanagement
  • voorbereiden oudergesprek
  • kortdurende coaching gericht op pedagogisch of didactisch handelen
  • co-teaching

Werkwijze

Lees hier https://vertaonderwijsadvies.nl/diensten/coaching-en-supervisie/ meer over onze werkwijze, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij Verta Onderwijsadvies werken we vanuit verbinding, vertrouwen en verdieping.

Stress van oudergesprekken?

We willen op korte termijn een gesprek over de gang van zaken in de klas van onze zoon! We zijn niet tevreden over de manier waarop er wordt opgetreden tegen pestgedrag”. Soms ontvang je als leerkracht mails waar je stress van ervaart. Hoe ga je op een goede manier hierover met ouders in gesprek? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Het internet staat vol met tips en trucs.

Ontmoeting

Volgens de Oostenrijks-Joodse filosoof Martin Buber is een gesprek een vorm van ontmoeting: 

‘Oprecht ontmoeten is een “ik-jij”-contact, een dialoog, waarbij je je openstelt voor wat zich aandient met de ander’. 

Tijdens een oudergesprek is er dus sprake van een ‘ik’ die een ander ontmoet. Vaak bereiden we ons goed voor op oudergesprekken en denken we goed na over wat de ander inbrengt aan vragen en onderwerpen. Maar wie is die ‘ik’? En wat neemt die ‘ik’ mee als bagage in zijn of haar koffer tijdens het oudergesprek? Welke erfenissen vanuit het verleden spelen er een rol? Welke stemmen praten er op de achtergrond?

Onbewuste patronen

Het is soms een hele klus om open en oprecht te luisteren naar wat de ander indient. Zeker als er nog onbewuste patronen op de achtergrond aanwezig zijn. Uit onderzoek naar goede gespreksvoering en de rol van leerkrachten binnen de dynamische driehoek wordt gesteld: “Dat het belangrijk is om te kijken naar hoe je als kind bent geweest, hoe je bent opgevoed en wat je hierin meeneemt in contact met ouders. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat de momenten van onzekerheid, spanning en angst voor bepaalde ouders, beter beheerst kunnen worden”.

“Ik ben zo bang voor die dominante vader, omdat mijn eigen vader zo dominant is”

Inzicht

Wil je wat meer inzicht in je eigen patronen? Zodat je beter om te kunnen gaan met dat wat via anderen zich in je werk aandient?  Check onze website voor ons coach- of supervisieaanbod. Dan worden lastige gesprekken mogelijk mooie ontmoetingen.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!