Een goed oudergesprek

26 september 2023

coaching, leerkracht, reflectie, supervisie

Stress van oudergesprekken?

We willen op korte termijn een gesprek over de gang van zaken in de klas van onze zoon! We zijn niet tevreden over de manier waarop er wordt opgetreden tegen pestgedrag”. Soms ontvang je als leerkracht mails waar je stress van ervaart. Hoe ga je op een goede manier hierover met ouders in gesprek? Wat zeg je wel en wat zeg je niet? Het internet staat vol met tips en trucs.

Ontmoeting

Volgens de Oostenrijks-Joodse filosoof Martin Buber is een gesprek een vorm van ontmoeting: 

‘Oprecht ontmoeten is een “ik-jij”-contact, een dialoog, waarbij je je openstelt voor wat zich aandient met de ander’. 

Tijdens een oudergesprek is er dus sprake van een ‘ik’ die een ander ontmoet. Vaak bereiden we ons goed voor op oudergesprekken en denken we goed na over wat de ander inbrengt aan vragen en onderwerpen. Maar wie is die ‘ik’? En wat neemt die ‘ik’ mee als bagage in zijn of haar koffer tijdens het oudergesprek? Welke erfenissen vanuit het verleden spelen er een rol? Welke stemmen praten er op de achtergrond?

Onbewuste patronen

Het is soms een hele klus om open en oprecht te luisteren naar wat de ander indient. Zeker als er nog onbewuste patronen op de achtergrond aanwezig zijn. Uit onderzoek naar goede gespreksvoering en de rol van leerkrachten binnen de dynamische driehoek wordt gesteld: “Dat het belangrijk is om te kijken naar hoe je als kind bent geweest, hoe je bent opgevoed en wat je hierin meeneemt in contact met ouders. Deze inzichten kunnen ervoor zorgen dat de momenten van onzekerheid, spanning en angst voor bepaalde ouders, beter beheerst kunnen worden”.

“Ik ben zo bang voor die dominante vader, omdat mijn eigen vader zo dominant is”

Inzicht

Wil je wat meer inzicht in je eigen patronen? Zodat je beter om te kunnen gaan met dat wat via anderen zich in je werk aandient?  Check onze website voor ons coach- of supervisieaanbod. Dan worden lastige gesprekken mogelijk mooie ontmoetingen.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!