Een goede begeleiding voorkomt uitval

Er is al veel geschreven, onderzocht en ontwikkelt om de uitval van startende de leerkrachten te voorkomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede begeleiding tijdens de eerste drie jaar het zelfvertrouwen en welbevinden van de startende leerkracht versterkt en uitval voorkomt. Coaching en begeleiding helpen de leerkracht zich te ontwikkelen, groeien in het vak en te blijven werken met plezier.

Begeleiding op verschillende niveaus

Belangrijk is dat deze begeleiding op verschillende niveaus plaatsvindt. De startende leerkracht maakt verschillende fases door in zijn ontwikkeling en loopt tegen diverse vraagstukken aan. Naast alles wat te maken heeft met het lesgeven en samenwerken met collega’s, is er ook de schoolorganisatie en heeft de leerkracht te maken met ouders. Dit vraagt om begeleiding op de volgende gebieden:

 • schoolenculturatie: wegwijs worden binnen de school
 • werkdrukreductie: lesgebonden taken verminderen en opbouwen naar mogelijkheden
 • begeleiden in de klas: gericht op het pedagogische en didactisch handelen
 • professionele ontwikkeling: wie ben je en hoe ontwikkel je als professional
 • reflectie: de leerkracht ontwikkelt het vermogen om te reflecteren op werkervaringen en professioneel handelen

Begeleiding op maat

Wij geloven in begeleiding op maat. Belangrijk hierbij is dat er een veilige ruimte is om te ontwikkelen en dat er wordt aangesloten bij waar de leerkracht aan toe is. Bij Verta Onderwijsadvies werken we met dat wat er al is. We gaan uit van kwaliteiten en groeikracht. Samen met de leerkracht gaan we op zoek naar ontwikkelkansen en onderzoeken we welke vorm van begeleiding het beste aansluit.

De begeleiding van de startende leerkracht 
verdient een unieke aanpak
Maatwerk is onze standaard

Wij bieden begeleiding voor de startende leerkracht op verschillende niveaus:

Coaching

Wij bieden coaching gericht op het pedagogisch en didactisch handelen en het omgaan met werkdruk. Hierbij maken we gebruik van verschillende methodieken en werkvormen. Bijvoorbeeld: oplossingsgericht coachen, coaching on the job en co-teaching. Daarnaast bieden we coaching gericht op de ontwikkeling van de professionele identiteit.

Supervisie

Supervisie is een traject 10 bijeenkomsten. Het biedt de mogelijkheid om te leren vanuit werkervaringen en richt zich op de ontwikkeling van de professionele identiteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over waarden, kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast worden onderliggende patronen en overtuigingen onderzocht. De leerkracht leert reflecteren op werkervaringen en onderzoekt en ontwikkelt handelingsalternatieven.

Intervisie

Het leren van en met elkaar, het geven en ontvangen van feedback en het delen van ervaringen binnen een intervisiegroep is stimulerend voor de ontwikkeling van de startende leerkracht. Wij bieden begeleiding voor intervisiegroepen van startende leerkrachten binnen een bestuur of samenwerkingsverband.

Strippenkaart

Daarnaast is het mogelijk om de verschillende vormen van begeleiding na of naast elkaar te volgen. Zo kan de leerkracht tijdens een een intervisie- of supervisietraject een aantal keer coaching on the job plannen. Hiervoor werken we met een strippenkaart. Het voordeel hiervan is dat deze begeleiding ingezet wordt wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij concrete vraagstukken waardoor het leereffect groter wordt. Enkele voorbeelden:

 • vragen rond het bieden van een passende aanpak van zorgleerlingen
 • klassemanagement
 • voorbereiden oudergesprek
 • kortdurende coaching gericht op pedagogisch of didactisch handelen
 • co-teaching

Werkwijze

Lees hier https://vertaonderwijsadvies.nl/diensten/coaching-en-supervisie/ meer over onze werkwijze, of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij Verta Onderwijsadvies werken we vanuit verbinding, vertrouwen en verdieping.

Van kleine dorpsschool naar school met 2 locaties

12 jaar geleden startte ik als directeur van een grote basisschool met 2 locaties, na drie-en-een-half jaar directeur te zijn geweest van een kleine dorpsschool. Ik weet nog goed dat ik solliciteerde. Ik twijfelde enorm. Zat ik niet te kort op de school waar ik zat? Hoe groot was de kans dat ik het zou worden? Er zouden vast veel sollicitanten zijn met meer ervaring dan ik. In 2011 was er geen sprake van een tekort aan directeuren. Het kon maar zo zijn dat er 20 – 30 mensen op zo’n functie solliciteerden. Toch kreeg ik de baan en daarmee de kans om een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten.

“Ruim 10 jaar geleden kon het maar zo zijn dat er 20-30 mensen op een functie van schoolleider solliciteerden. Nu mag je blij zijn als het 3 of 4 zijn.”

Ervaren directeur gezocht

Anno 2023 ziet de wereld er heel anders uit. Een bestuur mag blij zijn als er op een directiefunctie drie of misschien wel vier kandidaten reageren. Wanneer het profiel vraagt om een heel ervaren directeur, dan is de spoeling nog dunner. Het mag duidelijk zijn: we hebben een lerarentekort in Nederland, maar het schoolleiderstekort is nog groter. De officiële cijfers wijzen dat ook uit. Het is dan niet gek dat in het onderwijs de focus op het invullen van dit tekort ook steeds meer gericht is op zij-instromers van buiten die ervaring hebben met leidinggeven in een andere sector dan het onderwijs.

Het schoolleiderstekort is verder opgelopen naar 13,6%
tegenover een lerarentekort van 9,5%

Startend directeur

Toen ik startte als directeur was er een subsidie waarmee zowel de opleiding als de begeleiding van de startende directeur bekostigd werd. Deze subsidie was bedoeld om leerkrachten die de stap naar directeur maakten te faciliteren en te ondersteunen. Het zou mooi zijn als dat juist in deze arbeidsmarkt een dergelijke subsidie nieuw leven ingeblazen wordt.

Subsidie

De focus van het ministerie van onderwijs ligt steeds meer op de facilitering van de zij-instromer. Dit geldt ook voor directeuren. Het ministerie heeft hier een subsidieregeling voor: De subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs is bedoeld om besturen in het primair onderwijs te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. Deze regeling staat open tot en met 15 oktober 2023.

Gouden start

Een juiste begeleiding vanaf de start van een schoolleider van buiten het onderwijs is cruciaal. Het onderwijs start het schooljaar vaak met de gouden weken in de klas. Bedoeld om als leerkracht en klas een goede start te hebben met elkaar, vaak de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar.

Gunnen we onze schoolleiders van buiten ook hun eigen gouden startweken?

Het koppelen van een ervaren schoolleider aan zo’n starter helpt deze directeur zijn gouden eerste weken te laten beleven in het onderwijs. Precies waar deze subsidie voor bedoeld is.

Verta Onderwijsadvies biedt zo’n ervaren directeur, die middels coaching on the job/ traineeship jou kan begeleiden in je gouden weken. Wil je hem ontmoeten?

Als collega’s speciaal voor jou komen

Begin juli 2023 nam ik afscheid bij mijn vorige werkgever. Voor mij was er een afscheidsreceptie georganiseerd. Ik heb aan een aantal teams leiding mogen geven waar ik een speciale band met mensen heb opgebouwd. Ik besefte hoe bijzonder het is als mensen speciaal voor jou komen. Een oud-collega was speciaal naar mijn afscheidsreceptie gekomen. Op enig moment kwamen we in gesprek. “Arco”:, zei ze: “Ik ben je enorm dankbaar dat ik jou in mijn professionele carrière ben tegenkomen. Je bent belangrijk voor me geweest en die waarde voel ik nu nog steeds.” Ik schrok aanvankelijk van haar woorden, iemand die dat zo expliciet vanuit het niets uitspreekt. Maar de woorden bleven bij me hangen. Het besef drong door dat je als leidinggevende veel impact hebt op de ontwikkeling van medewerkers.

Jij bent belangrijk geweest voor mij en die waarde voel ik nog steeds!

Leidinggeven is mensenwerk

Als schoolleider heb je een bepaalde verantwoordelijkheid en rol, maar je bent bovenal mens. Elke schoolleider is een mens van vlees en bloed, en geeft leiding aan mensen van vlees en bloed.Dat is iets waar ik mij altijd bewust van ben. In het onderwijs kunnen we heel erg druk zijn met taken, opdrachten, systemen, todo-lijstjes en nog heel veel meer. Goede leiders zijn naast taakgericht, vooral ook mensgericht. Ze hebben oog voor en zien de mens achter de professional. Ze kijken naar de sterke punten van professionals en weten die aan te boren en te benutten. Het benutten van menselijk potentieel zorgt voor meer energie, intrinsieke motivatie en meer plezier in het werk.

De mens zien in de kleine dingen

Als je als leider ergens nieuw start, krijg je te maken met een team van mensen. Ik zet altijd de menselijke kant van mijn leidinggeven bewust in. Voor mij zit dat in kleine dingen. Aan het begin van de dag even een rondje langs alle collega’s en ze goedemorgen wensen. Een collega die na schooltijd binnenloopt voor een vraag, eerst zelf een vraag stellen:

 • Hoe was je dag voor de klas?
 • Waar kijk je blij op terug deze week?
 • Wat was je geluksmomentje vandaag?
 • Wat neem je mee naar volgende week?

Kleine en eenvoudige vragen of acties, maar ze worden gewaardeerd. Het zijn vragen die ruimte geven, vertrouwen uitstralen en leid tot verbinding tussen medewerker en schoolleider.

Een kaartje als dank

Na ze zomervakantie lag er een kaartje met een foto op de deurmat, van de oud-collega. In het gesprekje op mijn afscheidsreceptie hadden we het over onze eerste samenwerking. Ze vond onlangs een foto uit die tijd. ,,Die stuur ik je nog wel op, want die ben ik vergeten mee te nemen”, zei ze. Daar was de foto dan met nog een kaartje met een succeswens voor mijn nieuwe uitdaging. Ze had daad bij woord gevoegd en was haar belofte niet vergeten. Als leidinggevende ben je van waarde en heb je impact op mensen! Zoveel werd mij wel duidelijk in dit gesprekje. Met de menselijke kant maak je het verschil als leider!

4 februari 2008

Maandagochtend. De vrijdag ervoor had ik afscheid genomen als leerkracht. Een weekend om bij te komen en op zoek te gaan naar een nieuwe tas van het geld dat ik had gekregen voor mijn afscheid. Die maandag stapte ik als 28-jarige mijn nieuwe school binnen, bij een nieuwe werkgever, met nieuwe mensen en belangrijker: in een nieuwe functie. Ik was ineens startend-directeur van een school. En behoorlijk jong ook!

Kantoor

Dan heb je ineens een kantoor met een computer waar je direct van alles van vindt. Maar oké, dat is niet de eerste prioriteit. Je geeft ineens leiding aan mensen. Dus eerst maar eens een rondje doen en kennismaken. Handen schudden en vertellen dat je er zin in hebt. De spanning in je lijf voelen. Hoe zal het gaan? Hoe zal het zijn? Het welkom was fijn en hartelijk. Een echte dorpsschool en een team dat hart voor de school heeft. Twee jonge jongens die net van de PABO af zijn en een plek in het team hebben: dat schept een band.

Waar ga je beginnen?

Waar ga ik beginnen op maandag 4 februari 2008? Ik herinner het me nog goed. Ik ben een mensenmens, dus eerst maar veel kennismaken. Met leerkrachten, met leerlingen en met ouders. Koffieochtenden en horen wat er leeft en speelt. En tegelijkertijd komt er direct de waan van de dag en de verwachtingen van de omgeving. Het dorp wil weten wie de nieuwe directeur is. Je werkgever verwacht van alles, want de trein van het schooljaar loopt al.

Hoe kom ik aan een coach?

Een coach had ik nog niet. Ja, in mijn arbeidsvoorwaarden was afgesproken dat ik die mocht opzoeken. Dat is fijn zo’n werkgever die dat allemaal faciliteert. Maar ja, wat is nu een goede coach? En wat heb ik nodig want ik doe dit voor het eerst. De school had relaties met een schoolbegeleidingsdienst en niet veel later belde de accountmanager. Die was benieuwd naar de nieuwe directeur. Prima, een kennismaking kan nooit kwaad. De man bleek een ervaren directeur te zijn geweest en er was een klik. Hij bleek ook zelf aan coaching te doen en de eerste afspraken waren al snel gemaakt. Samen gingen we op weg en zijn invloed is groter geweest dan ik vooraf voor mogelijk hield.

Zoek een coach die bij je past

In mijn ruim 15 jaar ervaring die ik inmiddels als directeur van een school en/ of kindcentrum mag hebben, heb ik wel geleerd dat je het beste leert door het gewoon te doen. Door schade en schande ben ik wijzer geworden, maar wel door altijd mensen om mijn heen te verzamelen. Mensen die je spiegelen, waar je mee kunt sparren en die evt. zelfs heel intensief met je mee op lopen. Mensen die het vak kennen, maar ook de valkuilen zelf al een keer hebben meegemaakt. Ik heb in die jaren alles wel een keer meegemaakt en deel die ervaringen graag. Ik kan met je mee oplopen door je door die eerste 100 dagen heen te helpen. Zullen we dat samendoen?

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!