Kwaliteit
& borging

Herken je dit?

De opbrengsten zijn onvoldoende en we kunnen de vinger maar niet op de zere plek leggen.

De zorgstructuur staat onvoldoende in de school en we weten niet goed waar dit aan ligt.

Er ontbreekt een cyclus van evalueren, plannen maken en borgen in onze schoolorganisatie

‘If you define the problem correctly, you almost have the solution’

Om zicht te krijgen op de kwaliteit en de kansen voor groei en ontwikkeling bieden wij 

 • een analyse van de basisondersteuning door middel van de IB scan 

 • een complete schoolanalyse aan de hand van een Audit. 

We voeren de audit uit volgens de kwaliteitsnormen van de inspectie of op basis van een eigen onderzoeks- of ontwikkelvraag vanuit de school of het bestuur. De IB- scan is een interactief spel, door ons ontwikkeld, dat naast een analyse ook aanzet tot reflectie op de zorgstructuur. 

Beide instrumenten bieden een heldere analyse en geven zicht op ontwikkelpunten. Dit kan het startpunt zijn van een ontwikkel- verbetertraject. 

Werkwijze

 • Bij de intake verkennen we de vragen die er zijn en stemmen we af welk instrument en werkwijze passend is.

 • We maken samen een plan, formuleren de onderzoeksvragen en maken concrete afspraken.

 • Je krijgt inzicht de ontwikkelpunten vanuit een scherpe analyse.

 • Je ontvangt een overzichtelijk verslag met conclusies, sterkte- en zwakteanalyse, ontwikkelpunten en aanbevelingen. 

  Aan de slag met deze ontwikkelpunten en aanbevelingen? Wij gaan graag in gesprek over een passend traject.

IB scan

Een goede basisondersteuning is essentieel voor een school. Wanneer de basis niet stevig staat komen er vaak veel zorgproblemen naar voren. De kwaliteit van je basisondersteuning berust op een aantal belangrijke pijlers:

 • De basiskwaliteit

 • De zorg/ ondersteuningsstructuur (HGW)

 • Het bieden van passende interventies

 • Deskundige professionals (leerkracht en intern begeleider)

Verta Onderwijsadvies heeft een mooie tool ontwikkeld om te komen tot reflectie op de kwaliteit van jullie basisondersteuning: De IB-scan.

 • In een dagdeel ontdek je met behulp van een interactief spel (dialoog) hoe het met de kwaliteit er voor staat in jouw school.

 • Na afloop ontvang je een overzichtelijk verslag met conclusies, sterkte- en zwakteanalyse, ontwikkelpunten en aanbevelingen.

 • Wil je met deze aanbevelingen aan de slag? We ondersteunen hier graag bij en gaan graag in gesprek over een passend begeleidingstraject.

Audits

Heb je behoefte aan een spiegel die verder gaat dan de basisondersteuning? Verta Onderwijs biedt een volwaardige kwaliteits-audit. Dit kan op basis van de normen het inspectiekader, maar ook vanuit een eigen leer- en ontwikkelvraag. De uitvoering van de audit kan er als volgt uitzien:

 • Wij zijn een dag in de school, kijken mee in groepen, voeren gesprekken.

 • We maken een analyse vanuit verschillende beleidsstukken en documenten.

 • Aan het einde van de dag presenteren we onze bevindingen aan het team

 • Je ontvangt een helder verslag met conclusies, sterkte- en zwakteanalyse, ontwikkelpunten en aanbevelingen.

Aan de slag met de ontwikkelpunten? Wij gaan graag in gesprek over een passend traject

Plan een
adviesgesprek in

Direct aan de slag? Dan moet je Popke hebben.
Plan direct een gesprek met hem in.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋 Hoe kunnen we je helpen? Stuur ons een berichtje!